Wat we doen

Familierecht:

 • Echtscheiding / verbreking samenleving/ ontbinding geregistreerd partnerschap;
 • Alimentatie;
 • Omgang;
 • Gezag / voogdij;
 • Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing;
 • Erfrecht;
 • Afstammingszaken (erkenning/gerechtelijke vaststelling en ontkenning vaderschap);
 • Naamswijziging;
 • Mediation;
 • Adoptie;
 • Ondercuratelestelling / mentorschap / bewindvoering.

 

Strafrecht:

 • Politierechter;
 • Kinderrechter;
 • Meervoudige kamer;
 • Gerechtshof (hoger beroep);
 • Bijstand na aanhouding/inverzekeringstelling (politiebureau);
 • Slachtoffer van een misdrijf.

 

Civiel recht:

 • Aansprakelijkheid;
 • Wanprestatie;
 • Onrechtmatige daad;
 • Verbintenissenrecht.

 

Psychiatrisch patientenrecht:

 • Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen

 

 

Doorzoek de website

Waar & wie